Program do obsługi kasy.

Współpracuje z systemem finansowo- księgowym.

Pozwala na tworzenie i wydruk dokumentów KP, KW oraz ewidencję innych definiowanych dokumentów.

Możliwe jest tworzenie słowników typowych wpłat - przykładowo opłata za rejestrację pojazdu w starostwie składa się z kilku elementów księgowanych na różne konta. Po utworzeniu słownika można jednym ruchem dopisać wszystkie pozycje tworzące taką opłatę.

Program umożliwia  tworzenie i wydruk raportów kasowych, również w walucie obcej.

Raporty kasowe można zaimportować do programu księgowego.

Tworzone są również dokumenty wpłaty do banku i podjęcia gotówki.

Możliwe jest tworzenie wielu kas, uzgadnianie stanu gotówki łącznie lub oddzielnie dla każdej kasy.

Program pozwala na import kursów walut NBP

Design by FxDesign specjalista SEO