System finansowo- księgowy dla jednostek budżetowych.

główny ekran programu

Instrukcja obsługi programu

Podstawowe funkcje :

 • Księgowanie na kontach i w układzie budżetu

  • ostrzeganie przed przekroczeniem planu
 • Baza kontrahentów

 • Klasyfikacja budżetowa

 • Wydruki wykonania budżetu

 • Sprawozdania RB, eksport do Besti@

 • Import planu i sprawozdań jednostek  z BESTi@

 • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT 

 • Deklaracje VAT 7, wysyłka formularzy elektronicznych i pobieranie potwierdzeń

 • wbudowana obsługa podpisu elektronicznego

 • Tworzenie JPK VAT - zbiorczych dla organu i jednostkowych

 • Import wyciągów bankowych

 • Import raportów kasowych

 • import księgowań list płac

 • naliczanie odsetek

 • rozdzielanie odsetek od depozytów ( funkcja przydatna w DPS)

 • rozdzielanie podatku od odsetek

Design by FxDesign specjalista SEO